Vil du spille sammen med oss i korpset?

Alle fra 2. klasse og oppover er velkommen til å begynne i Oppegård skolemusikkorps.

Kom og bli med på åpen dag 11. juni 2020!

Korps er en populær hobby. Mer enn 30 000 barn i Norge er med i et korps. I korpset knyttes vennskap på tvers av alder og kjønn. Musikk er en hobby som gir spilleglede og mestringsfølelse i tillegg til mange nye venner, og for mange blir det en hobby som varer livet ut.

Korpset består av musikanter fra både Greverud og Østli skole. Musikantene er i alderen 8 til 17 år. Korpset ønsker å bli større, og vi inviterer derfor nye barn til å bli med. Det finnes mange tøffe instrumenter å velge mellom: fløyte, klarinett, saksofon, trompet, horn, trombone, baryton, tuba eller trommer.

En korpsuke på Oppegård består av både spilling i orkester og øving med egen instruktør. Hos instruktøren får du individuell oppfølging, og i orkesteret oppleves gleden av å skape noe sammen. Torsdager er den store orkesterdagen, da er det samspill for alle musikanter uansett hvor lenge de har vært med i korpset.  Øvelsene er på Greverud skole i aulaen:

  • Aspirantkorpset, er korpset der de som er inne i sitt første korpsår spiller. Aspirantkorpset har samspill på torsdager i SFO-tiden fra kl. 15:00 – 16:00.
  • Juniorkorpset, er korpset der de som er inne i sitt andre korpsår spiller. Juniorkorpset har samspill på torsdager fra kl. 16:00 – 17:30.
  • Hovedkorpset har samspill fra kl. 17:30 – 19:30 (ungdomsgruppen 19:30 – 20:00)

Hver uke får musikantene også undervisning på instrumentet sitt med egen instruktør. Undervisningen foregår på skolen i SFO-tiden. Hvilken dag barnet får opplæring avtales med instruktøren.

2. og 3. klassene på Greverud skolen blir på våren invitert til en musikalsk presentasjon av korpset, musikanter og instrumenter (rekrutteringskonserter). Det foregår i skoletiden og sammen med lærerne. Våren 2020 er påvirket av COVID-19, og vi vil i den anledning holde en åpen dag for å bli kjente med korpset i stedet for den tradisjonelle “prøveblåsen”. Denne blir avholdt 11. juni klokken 17:30. Se mer informasjon under.