Kontakt

Styret

StyrelederHilde S. Skotsvær907 48 172
Assisterende styrelederRagnhild Monsen958 83 008
Kasserer
Sekretær
StyremedlemPer Kristiansen911 60 049
StyremedlemAgnieszka Mojeszczyk
StyremedlemRobert Jacobsen468 78 965
2 Vara styremedlemmer

Juniorstyret

4 musikanter fra hovedkorpset

Øvrige verv

Revisor
Korpsleder Hovedkorpset
Korpsleder Juniorkorpset
Korpsleder Aspirantkorpset
Materialforvalter

Komitèer

Uniformskomitè
17. mai komitè
Valgkomitè