Korpsets historie

Gratulerer med 90-årsdagen! 3. mars 1927 stiftet Trygve Brattland, Oppegård guttemusikkorps, som det første skolekorpset i Oppegård Kommune.

Korpset avbildet i 1927.

Et skolekorps er en forening hvor de aller fleste medlemmer og foreldre som etablerer seg er engasjert i ca 10 år. Det vil si at gjennom 90 år er det mange generasjoner som har gjort en innsats og stafettpinner har stadig blitt vekslet fra gamle til nye musikanter, foreldre og dirigenter. Denne konstante endringen gjør skolekorps både sårbart og sterkt. Sårbart fordi hvert ledd må ta et stort ansvar for å ta vare på korpset, men også sterkt fordi det er mange støttespillere rundt oss som har vært en del av korpset og heier på oss.

Korpset vårt har opplevd sin del av både oppturer og nedturer. En opptur var definitivt at det i 1958 ble åpnet for jenter i korpset og i 1964 ble guttemusikk-navnet erstattet av dagens navn: Oppegård Skolemusikkorps.

Vi er veldig stolte av dagens utgave av korpset, men vi er et stykke unna dimensjonene korpset hadde på 70- og 80-tallet. Med mer enn 80 musikanter hevdet vi oss i toppen i konkurranser under ledelse av Erik Bjørhei. Og hele kollektivet reiste på turer til fjerne strøk som Island, Bulgaria, Tyskland og Østerrike.

Korpset avbildet i 1978-79

På 1990-tallet opplevde hele korps-Norge en nedtur og Oppegård Skolemusikkorps ble så hardt rammet av medlemssvikt at man bestemte seg for å ta en pause i driften av korpset i 1997. De som ville spille videre forsvant til andre korps, men Oppegårds driftsmidler ble satt på fond og instrumentene tatt vare på. Det ble gjort en avtale med Sofiemyr Skolekorps om at instrumenter og øvrige verdier ville bli overført til dem dersom Oppegård Skolemusikkorps ikke tok opp igjen driften innen 5 år.

Like før femårsperioden var gått kom Pål Magnussen og Hege Sundt på banen. De fikk med seg naboer på å stable korpset på bena igjen. Et interimstyre ble dannet (Pål, Hege, Alex Wisting og Vivi Rian). Formaliteter ble ordnet, informasjonsmøter avholdt, avtaler med instruktører inngått og påmeldingene strømmet inn: 50 unger i alderen 6-9 år møtte til første fellesøvelse i februar 2003. Ved oppstart var suksessfaktorene: alle øvelser i SFO- tiden, lite dugnad/ nøktern økonomi, og fokus på det musikalske ved å engasjere dyktige instruktører. I det første styret ble Bjørnar Johansen stående i vervet i 13 år, mens Marianne Myrbråten og Vivi Rian holdt stand i 12 år. Styrelederne Jane Bordal og senere Kjetil Gyran tok mange viktige grep, men det mest avgjørende for å bygge et robust korps de første årene var at hele foreldregruppa var ekstraordinært engasjerte.

Etter et par år var medlemstallet nede i rundt 30 og der har det holdt seg gjennom de fleste årene siden. Pål var en populær dirigent i de 5 årene (2003-2008) han holdt taktstokken, og Hilde har depåfølgende ni årene (2008-2017) som dirigent hatt en unikt god kontakt med musikantene.

Korpset avbildet i 2012

Det som alltid har preget miljøet er at de store er inkluderende overfor de små, og det virker som om alle blir en sammensveiset “vennegjeng”. Blant høydepunktene de siste 15 årene kan nevnes turer til Bornholm, Tyskland, Italia, Sverige, Danmark og festivaler i Norge. Dessuten har vi levert solid innsats i DM og NM mange ganger.

I 2017 var det en sprek 90-åring vi feiret. Med 35 aktive musikanter, en engasjert foreldregruppe med iherdige ildsjeler som Herman, Margaret og Martin i spissen og mye å bygge videre på.Vi hadde en flott jubileumsfeiring og et begivenhetsrikt år med blant annet jubileumstur til Spania i juni og jubileumskonsert i oktober.

Fra høsten 2017 fikk korpset nye dirigenter. Da overtok Eline Bangor taktstokken for hovedkorpset, mens Maja Bjørhei fikk ansvaret for aspiranter og juniorer. En ny epoke for korpset starter, og det markerer vi med nye uniformer til musikantenes store glede.