Rekruttering

Vil du spille sammen med oss i korpset?


Alle fra 2. klasse og oppover er velkommen til å begynne i Oppegård skolemusikkorps.


Se nærmere informasjon ved å klikke på dokumentene nederst på siden.


Korps er en populær hobby. Mer enn 30 000 barn i Norge er med i et korps. I korpset knyttes vennskap på tvers av alder og kjønn. Musikk er en hobby som gir spilleglede og mestringsfølelse i tillegg til mange nye venner, og for mange blir det en hobby som varer livet ut.


Korpset består av musikanter fra både Greverud og Østli skole. Musikantene er i alderen 8 til 17 år. Korpset ønsker å bli større, og vi inviterer derfor nye barn til å bli med.


Det finnes mange tøffe instrumenter å velge mellom: fløyte, klarinett, saksofon, trompet, horn, trombone, baryton, tuba eller trommer.


En korpsuke på Oppegård består av både spilling i orkester og øving med egen instruktør. Hos instruktøren får du individuell oppfølging, og i orkesteret oppleves gleden av å skape noe sammen.


Torsdager er den store orkesterdagen, da er det samspill for alle musikanter uansett hvor lenge de har vært med i korpset.  Øvelsene er på Greverud skole i aulaen:

  • Aspirantkorpset, er korpset der de som er inne i sitt første korpsår spiller. Aspirantkorpset har samspill på torsdager i SFO-tiden fra kl. 15:00 - 16:00.
  • Juniorkorpset, er korpset der de som er inne i sitt andre korpsår spiller. Juniorkorpset har samspill på torsdager fra kl. 16:00 - 17:30.
  • Hovedkorpset har samspill fra kl. 17:30 - 19:30 (ungdomsgruppen 19:30 - 20:00)


Hver uke får musikantene også undervisning på instrumentet sitt med egen instruktør. Undervisningen foregår på skolen i SFO-tiden. Hvilken dag barnet får opplæring avtales med instruktøren.


2. og 3. klassene på Greverud skolen blir på våren invitert til en musikalsk presentasjon av korpset, musikanter og instrumenter (rekrutteringskonserter). Det foregår i skoletiden og sammen med lærerne.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 10. april 2019 holder vi rekrutteringskonserter på Greverud skole for alle elevene på 2. og 3. trinn.


Torsdag 25. april og 2.mai 2019 ønskes de som vil prøve instrumenter og begynne i korpset velkommen!

Vi sees i aulaen på Greverud skole mellom kl. 17.00 og 18.30.


Informasjon om rekruttering


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barn som ønsker å prøve et instrument i SFO-tiden denne våren og begynne i korpset til høsten ønskes velkommen til korpsmoro i aulaen på Greverud skole på torsdager kl. 15.00-16.00!


Informasjon om skolekorps i SFO-tidenFølg oss på facebook:

Oppegård skolemusikkorps, Postboks 225, 1419 Oppegård