Organisering

Styret

Leder

Kasserer

Sekretær

3 Styremedlemmer

2 Vara styremedlemmer

Juniorstyret

4 musikanter fra hovedkorpset

Øvrige verv

Revisor

Korpsleder Hovedkorpset

Korpsleder Juniorkorpset

Korpsleder Aspirantkorpset

Materialforvalter

Komitèer

Uniformskomitè

17. mai komitè

Valgkomitè

Følg oss på facebook:

Oppegård skolemusikkorps, Postboks 225, 1419 Oppegård