Aktiviteter

Tidspunkt

Aktivitet

For hvem

4. januar

Første samspill-øvelse i 2018

HK, JK, AK

6. februar

Årsmøte


3.- 4. mars

Seminar til konsert

HK, JK, AK

11. mars

Konsert - Haugjordet Ungdomsskole kl. 17.00

HK, JK, AK

15. mars

Bowling og pizza

HK, JK, AK

5.- 6. mai

Loppemarked på Greverud skole


17. mai

Korpsets dag :)

Tradisjonelt program

HK, JK, AK

Mai måned

Rekruttering av nye aspiranter

HK, JK, AK

24. og 31. mai

Prøving av instrumenter for nye musikanter


2.- 3. juni

Seminar til NM

HK

21. juni

Sommeravslutning

HK, JK, AK


NM skolekorps 2018

HK

28. juni - 2. juli

Korpstur

HK, JK, AK

8. september

Konfirmasjonsspilling

HK, JK

4. november

Kjendiskonsert

HK, JK, AK

2. desember

Julegrantenning

HK, JK

15. desember

Julekonsert i Greverud kirke

HK, JK, AK

ÅRSHJUL - våren 2018


Oversikt over korpsaktiviteter.

Det tas forbehold om endringer.


Samspill:

Hovedkorps: torsdager kl. 1700 – 1900

Juniorkorps: torsdager kl. 1600 – 1700

Aspiranter: torsdager kl. 1500 – 1600

Sted: aulaen på Greverud skole


HK: Hovedkorps

JK: Juniorkorps

AK: Aspirantkorps


Følg oss på facebook:

Oppegård skolemusikkorps, Postboks 225, 1419 Oppegård